Nuorodos

2011 m. gruodžio mėn.
P A T K P Š S
« Lap   Sau »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kategorijos

Širvintų kautynes prisiminus

Neseniai minėjome 91-ąsias Širvintų mūšio metines. Ta proga dalinamės Lietuvos kariuomenės dimisijos kapitono Prano Povilaičio pasakojimais iš pirmojo Savanorių žygiai tomo.

Nuo gimnazijos suolų iki Širvintų pergalės.

Širvintos

Lapkričio 19 d.  prasidėjo kautynės, pagarsėjusios Širvintų mūšio vardu. Tai nebuvo didelio masto kautynės, bet šis laimėjimas turėjo milžiniškos reikšmės mūsų kariuomenei, kurios moralė po eilės nepasisekimų buvo gerokai prislėgta. Šios kautynės įrodė, jog mūsų kariuomenė tinka labai drąsiems žygiams, jei tik atsiranda gabių bei narsių energingų vadų. Širvintų laimėjimas yra daugiausiai 7 p. p. III bataliono vado leitenanto Balno, kuris tą ekspediciją sugalvojo ir atliko, ir l. e. pulko vado p. majoro Kerbelio, leidusio šį planą įvykdyti, nuopelnas.

Leitenantas Balnas su savo batalionu naktį per miškus ir raistus užėjo lenkams iš užpakalio nuo Matiejūnų anapus Širvintų, juos netikėtai puolė, sukėlė didžiausią paniką ir privertė bėgti. Buvo paimta daug belaisvių ir didelis karo grobis. Baterija iš pozicijos ties Žemųjų Vėsų vs. uoliai talkino, keldama dar didesnę paniką pakrikusių lenkų tarpe. Apšaudytas malūnas ties Širvintėliais, Širvintos, vėliau Melaškonys. Vakare, dėl smarkaus lenkų spaudimo mūsų dešiniajame sparne, mūsiškiai paliko Širvintas.

Lapkričio 21 d. vyko visos divizijos puolimas. I burys, paties baterijos vado vadovaujamas, energingai padėjo 7 p. pulkui, kurio dalys atakavo Širvintas. II baterijos burys, su leitenantu Avižieniu ir leit. Maceliu pryšakyje, garbingai talkino 2 p. pulkui ties Giedraičiais. Puolimas prasidėjo anksti rytą. I būrys tą dieną gavo kelis kartus keisti poziciją, apšaudydamas iš eilės Širvintas, Matiejūnus, Avižonius ir kt. Už kelių valandų Širvintos jau vėl buvo mūsų rankose. 9 val. turėjo būti sustabdyti ginklai, tačiau pradėtą antpuolį negi taip piga nutraukti – jis nutilo tik po pietų. Visa kariuomenė buvo baisiai įsiutus, kad vėl leido įsikišti Tautų Sąjungai, kuri žiūrėjo tik lenkų interesų ir sulaikė mūsų žygiavimą į priekį. Buvome tikri, kad lenkus būtume išvarę iš Vilniaus.

Pagal padarytas paliaubas Širvintos liko neutralioje zonoje. Baterijos stovyklai išrinktas Lemantaučiznos dvaras.

Man labai dingėjo pamatyti vietoje kai kuriuos paskutinių karo dienų šaudymo rezultatus. Vieną dieną, užsidėję ant kepurių žalius milicininkų lankus su vyr. leit. Avižieniu nujojova Širvintas ir Paširšinčio dvarą. Seni mūsų pažįstami šeimininkai labai mums prikaišiojo, kad apgriovėme jų namus ir juos buvome suvarę į rūsį. Lenkams buvo labai karšta.

Dimisijos kapitonas invalidas Pranas Povilaitis.

 Jūrė. Marijampolės aps. 1937. II 27

 

Rašyk komentarą