Apie LTJS

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga yra nevyriausybinė lietuvių jaunimo organizacija, veikianti pagal visus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymus. LTJS – viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių jaunimo organizacijų, siekiančių išsaugoti Lietuvą tokią, kokia ji buvo ilgus šimtmečius. Lietuviškos kultūros puoselėjimas, pagarba mūsų istorijai ir protėviams, patriotizmas ir meilė Tėvynei Lietuvai – tai mūsų organizacijos narių kelias. Globalizmas, nutautinimo politika, nekontroliuojama migracija, šeimos vertybių niekinimas, nepriklausomybės ir savarankiškumo atsisakymas vardan butaforinės „materialinės gerovės“, praeities šmėklos – komunizmo – idealizavimas bei kitos pasaulį smaugiančios problemos – tai, prieš ką pasisako LTJS. Ne rytams ar vakarams, Lietuva – Lietuvos vaikams! Neleiskime, jog mūsų tautos likimas būtų atiduotas įvairioms „sąjungoms“ ar panašiems elementams, išlikime orūs, garbingi ir nepriklausomi, gyvenkime taip, kaip mus išmokė mūsų tautos Tėvai, nepasiduokime tautų naikinimo politikai ir gyvenkime lietuviškoje Lietuvoje!

Mūsų organizacija nuolat rengia įvairius minėjimus, kuriuose prisimenamos nepelnytai pamirštos didžios mūsų tautos asmenybės ir istoriniai momentai. Pamiršti ir nuvertinti didvyriai – mūsų įkvėpimo ir tvirtybės šaltinis. Rengiame tautiškas vasaros stovyklas, dalyvaujame užsienio bendraminčių rengiamose šventėse, užsienio lietuvių bendruomenių renginiuose. Lankome įvairias kultūriškai svarbias Lietuvos vietas, prisidedame prie jų švarinimo akcijų, palaikome atstatymo iniciatyvas. Nuolat dalyvaujame gamtos tvarkymo akcijose, pasisakome už gamtos išsaugojimo iškėlimą aukščiau savanaudiškų interesų. Dalyvaujame ir palaikome į pavojų patekusių gyvūnų rūšių išsaugojimo ar miško sodinimo akcijose.

Dalis organizacijos narių nuolat dalyvauja žygiuose, maratonuse ir sporto varžybose. Sąjungos nariai rengia tautiškų filmų peržiūras, kaupia bibliotekėlę, bendrai sportuoja, rengia savišvietos renginius, kurių metu susitinka su Lietuvai nusipelniusiais žmonėmis. Neliekame abejingi politinių įvykių akivaizdoje. Laikomės griežtos tautinės linijos, pasisakome už Lietuvių tautos, kultūros ir kalbos išsaugojimą. Neremiame patriotiškumu dangstomų nusikalstamų organizacijų ir veiksmų. Tačiau bendradarbiaujame ir palaikome visas patriotiškas organizacijas bei neformalius sambūrius. Draugiškų organizacijų sąrašas nuolat pilnėja, užmezgame ryšius su naujomis lietuvių ar draugiškomis užsienio organizacijomis. Esame ir siekiame tapti kelių skėtinių organizacijų nariais (LiJOT, „Dora ir Tauta“, LTC ir t. t.). Organizacija nuolat plečiasi ir užima vis naujus patriotiškos veiklos plotus.

Daugiau informacijos rasite mūsų oficialioje svetainėje:

www.tautosjaunimas.lt

Rašyk komentarą